Goed verzekerd bij aansprakelijkheid

 

Het valt in Nederland gelukkig wat dat betreft erg mee, maar het blijft een feit dat een hulpverlener aansprakelijk kan worden gesteld voor de door hem/haar aangerichte schade. Daarbij kun je denken aan een verdwenen bril, een kapot horloge of lichamelijke schade bij het slachtoffer als gevolg van handelen door de EHBO'er.

Tot nu toe was slechts een deel van de gediplomeerden daar voor verzekerd. Het ging dan meestal om leden van EHBO-verenigingen en bedrijfshulpverleners voor zover zij binnen werktijd hulp verlenen.

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/ Eenheidsdiploma EHBO zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de ehbo'ers rugdekking te geven, zodat zij als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

De nieuwe verzekering, die is afgesloten bij Van Lanschot Assurantiën, is gekoppeld aan alle geldige Eenheidsdiploma's EHBO en Diploma's Eerste Hulp en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot incidentele eerstehulpverlening. Ruim 300.000 mensen zijn in het bezit van een Diploma Eerste Hulp (tot 1 aug. 2003 Eenheidsdiploma EHBO).