AED vergroot overlevingspercentage

Als antwoord wordt gegeven:

Bijzondere situatie

Een bijzondere situatie doet zich voor als een niet-reanimeren verklaring of penning wordt getoond of een niet-reanimerenpenning zichtbaar wordt gedurende de periode dat leekhulpverleners de reanimatie al uitvoeren, b.v. tijdens het aansluiten van een Automatische Externe Defibrillator. Er is onder deze omstandigheid geen verplichting de reanimatiepoging te stoppen omdat deze plicht uitsluitend geldt voor professionele hulpverleners (zie Hoofdstuk II.3) op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Het staat de leek vrij de reanimatie voort te zetten dan wel te staken.

Ruim 200 Nederlanders worden per week buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Alleen direct ingrijpen kan een overlijden voorkomen. Snelle reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage met 40 tot 50%. Een AED is een apparaat waarmee één of meerdere stroomstoten aan het hart kunnen worden toegediend bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Nog voordat de ambulance ter plaatse is, kunnen omstanders al beginnen met defibrilleren om schade aan hersenen en hart te vertragen in afwachting van geavanceerde medische hulp.