Voorwaarden bij Assistentieverlening
 • Uw aanvraag voor assistentieverlening dient tenminste 4 weken voor het evenement bij ons binnen te zijn.
 • De EHBO POST dient voor het publiek duidelijk zichtbaar en herkenbaar te zijn.
 • De EHBO POST moet een afgescheiden, niet voor het publiek toegangelijke, plek zijn met voldoende beschutting en ruimte voor de EHBO mensen om hun werk te kunnen doen.
  Wanneer u niet over een dergelijke ruimte beschikt kunnen wij, tegen vergoeding, zorgen voor onze eigen accommodatie.
 • Er dienen voldoende goede stoelen en een tafel aanwezig te zijn.
 • Er dient stromend water aanwezig te zijn, of schoon water op voorraad.
 • Er dient elektriciteit met goede verlichting aanwezig te zijn.
 • Er dient een ruimte te zijn waar een slachtoffer(s) neergelegd kunnen worden b.v. een lange tafel.
 • Binnen het bereik van de EHBO POST dient een goed werkende telefoon aanwezig te zijn.
 • De EHBO assistentieverlening geschiedt altijd per team van 2 door gele vesten/jassen herkenbare EHBO -ers.
 • Bij hulpverlening in het veld of langs een route, dient de organisatie te zorgen voor passend vervoer voor de assistentieverleners.
  Bij gebruikmaking van een eigen voertuig door de assistentieverlener, valt deze bij calamiteiten terug op de eigen verzekering.
 • De organisatie dient voor het evenement in het bezit te zijn van alle benodigde vergunningen of ontheffingen.
 • De organisatie dient te zorgen voor voldoende consumpties voor de EHBO assistentieverleners.
 • Bij 2 of meer aansluitende dagdelen assistentieverlening dient de organisatie te zorgen voor een lunch of warme maaltijd voor de EHBO assistentieverleners.
  Indien niet aanwezig wordt dit gefactureerd aan de organisatie van het evenement.

Bij een A.E.D. inzet wordt het gebruik van de patches door berekend aan de organisator van het evenement. Onze Eerste-hulpverleners mogen alleen ingezet worden voor Eerstehulpverlening, en niet voor andere taken zoals verkeer-regelen e.d. Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen brengen de Eerste-hulpverleners niemand met eigen vervoer naar arts of ziekenhuis. Deze zaken zullen door de organisator geregeld moeten worden. De Eerste-hulpverlener bepaalt of iemand per auto of ambulance vervoerd dient te worden.